STICHTING GANDONG 

SAMEN STERK VOOR DE MOLUKKEN

U KUNT BIJDRAGEN!

Voelt u zich aangesproken door de projecten van Stichting Gandong, en wilt u een steentje bijdragen? 

U kunt uw donatie overmaken op  NL78RABO 0309 6372 01 ten name van Stichting Gandong.