STICHTING GANDONG 

SAMEN STERK VOOR DE MOLUKKEN

RUMAH BACA; KLEINSCHALIGE BIBLIOTHEKEN IN AFGELEGEN GEBIEDEN

In het Oosten van Indonesië ligt de eilandengroep Molukken. Een van de eilanden heet Seram. Seram bestaat grotendeels uit ondoordringbare oerwouden op hoge en grillige gebergten. Veel dorpjes zijn erg moeilijk te bereiken. Daardoor hebben de kinderen in deze afgelegen dorpen over het algemeen heel weinig toegang tot leesboeken. Behalve de collectie boeken op school, is er weinig aanbod om het lezen van boeken te stimuleren. De kinderen kunnen daarom minder genieten van de voordelen die lezen met zich meebrengt..


Atha Hitijahubessy heeft in kaart gebracht wat nodig is om een kleine bibliotheek  - een ‘Rumah Baca’ - te kunnen bouwen in afgelegen en  minder toegankelijke gebieden. Een Rumah Baca is een ontmoetingsplek waar kinderen van alle leeftijden samen kunnen lezen, boeken kunnen lenen, kennis kunnen uitwisselen en samen huiswerk kunnen maken. Zodat kinderen de kans te krijgen om te leren, dromen te creëren en plezier te hebben door het lezen van boeken.

FEESTELIJKE OPENING, 2016 EERSTE RUMAH BACA OP SERAM! 

Het eerste leeshuis van stichting Gandong is in 2016 gebruik genomen. De feestelijke opening was op 30 juli 2016, in Horale, een klein kustdorpje op het eiland Seram. In aanwezigheid van het hele dorp, alle schoolkinderen en leraren, dorpshoofd, team Gandong en de voorzitter van stichting Gandong. 


In het leeshuis staan kasten gevuld met kinderboeken. Voor alle leeftijden, over uiteenlopende onderwerpen, lees- boeken, leerboeken, Engelse boekjes, stripboekjes, voor ieder wat wils! De kinderen kunnen zich verdiepen in alle verhalen en wegdromen bij de mooie afbeeldingen. Een inspirerende en uitnodigende omgeving!


De Rumah Baca is gebouwd door de dorpelingen zelf, onder bezielende coördinatie van Atha Hitijahubessy en met support vanuit Nederland.

De kinderen kunnen niet wachten tot de school uit is. Ze hollen direct naar de Rumah Baca. Het is een echte ontmoetingsplek geworden! 

OPENING 2e RUMAH BACA IN 2017

Atha heeft jaren geïnvesteerd in het opbouwen van een vertrouwensband met het dorpshoofd van Ronnusa, meneer Kaisa. Zijn support en enthousiasme voor het project liggen ten grondslag aan het succes van deze Rumah Baca. Met inzet van vrijwilligers uit het dorp, onder coördinatie van Atha en haar Gandong team, is met materialen bekostigd door stichting Gandong, een prachtig leeshuisje verrezen.
Hieronder zie je foto's van de opening door meneer Kaisa, Atha Hitijahubessy en Niels Sipman (afgevaardigde van stichting Gandong).

SCHOLIDAIR; SUCCESVOL SCHOOLPROJECT NEDERLAND - SERAM

Scholidair is een actie van basisschool “De Okkernoot” in Zetten. Het doel van deze actie is om kinderen vertrouwd te maken met ‘Derde Wereldlanden’ en hun problematiek. Door daadwerkelijk mee te werken aan de verschillende acties, worden de kinderen betrokken bij de problemen van de gekozen landen. In 1981 kwamen Okkernootjes voor het eerst in actie met klussenkaarten en sponsorboekjes voor hun verre klasgenoten in Colombia. Na Colombia volgden vele landen in de hele wereld!!


Project 2013 Aanschaf leer- en schoolmateriaal

De kinderen van de Okkernoot hebben door tal van activiteiten geld ingezameld voor het project Seram, in de Molukken. Het doel van dit project was om kinderen in de dorpen Hurale en Masi Hulang in staat te stellen om naar school te gaan en aan hun toekomst te werken. Het ingezamelde geld is gebruikt voor de aanschaf van leer- en schoolmateriaal voor de kinderen van het Molukse eiland Seram.


In 2012 is Arianne Sipman, moeder van twee schoolgaande kinderen op de Okkernoot, op reis geweest in dit gebied. Daar heeft ze Atha Hitijahubessy als reisleidster ontmoet. Arianne was onder de indruk wat deze vrouw in haar vrije tijd voor de kinderen van Seram organiseerde. Daarom heeft Arianne dit project onder de aandacht van de commissie Scholidair gebracht.


Door Atha zijn er voor dit project twee dorpen geselecteerd die het meest hulpbehoevend zijn. Hurale is een klein en geïsoleerd dorp op Seram zonder eigen school. De kinderen moeten elke dag 1 uur heen en 1 uur terug lopen door het oerwoud om naar school te kunnen gaan. De aanschaf van een schooluniform en leermiddelen is een zware investering voor de gezinnen. De gift van een schooluniform betekent een kans op onderwijs, een kans op een betere toekomst.

Masi Hulang is een vissersdorp en tevens ook afhankelijk van de landbouw. Er is een dorpsschool, maar er zijn nauwelijks meubels en schoolmaterialen. De kinderen moeten elke dag hun eigen stoel meenemen. Er is dringend behoefte aan nieuwe stoelen en tafels. Deze meubels worden lokaal gemaakt waardoor ook de lokale economie wordt ondersteund.


Met dit als missie heeft in het voorjaar van 2013 de ondersteuningsactie plaatsgevonden. Met het inzamelen van lege flessen, gebruikte kleding, het doen van klusjes, een sponsorloop en een groot eindfeest heeft De Okkernoot meer dan €3.000 ingezameld. Hiermee konden de twee schoolprojecten op Seram gerealiseerd worden. De scholen in Hurale en Masi Hulang zijn voorzien van nieuwe schooluniformpakketten voor alle kinderen (160 in totaal) plus meubels en lesmateriaal voor de kleuterklassen. In het najaar van 2013 heeft Atha Hitijahubessy dit alles gecoördineerd en uitgevoerd, samen met een door haar geformeerd team. Door de moeilijke bereikbaarheid van de dorpen op Seram een geweldige prestatie!

Kijk op de website www.okkernoot.nl voor meer informatie over dit scholidair project en andere Okkernoot projecten.