STICHTING GANDONG 

SAMEN STERK VOOR DE MOLUKKEN

Stichting Gandong verleent op kleinschalige basis hulp  aan minder bedeelde groepen op de Molukken. 
De Molukse eilandengroep is een prachtig gebied. Maar velen leven helaas onder slechte omstandigheden. Vaak gaat het om mensen in moeilijk bereikbare gebieden en dorpen in de binnenlanden van de Molukse Eilanden. 

Gandong streeft naar verhoging van de kwaliteit van het leven van kansarme inwoners op de Molukken, op het gebied van gezondheid, educatie en economische ontwikkeling. De projecten komen voort uit plaatselijke initiatieven van de lokale gemeenschap. De meeste projecten bevinden zich in de binnenlanden van Seram, maar ook op Ambon en de Lease Eilanden.

HOE HET BEGON....

Stichting Gandong vindt haar oorsprong in initiatieven van Atha Hitijahubessy.


Atha is geboren op Titawaai, Nusa Laut. Zij rondt haar opleiding af aan de Economy Highschool SMEA NEGERI 1 AMBON, en kiest voor de toeristische richting. Ze werkt een aantal jaren voor een reisbureau en verschillende telecommunicatiebedrijven. Om volledig haar hart te kunnen volgen door zich in te zetten voor minderbedeelde groepen op de Zuid-Molukken, kiest ze in 2010 voor een nieuw pad. Atha neemt ontslag, en richt haar eigen bedrijf op, Gandong Tours. Daarmee heeft ze meer bewegingsvrijheid om missionariswerk in verschillende delen van de Zuid-Molukken te verrichten. 

Gandong Tours is niet zomaar een doorsnee reisbureau. Doel is een brug van vriendschap op te bouwen tussen de Molukse cultuur en de cultuur van de mensen die Atha rondleidt. Om zo uiteindelijk op een duurzame manier iets terug te kunnen geven aan de lokale Molukse mensen.


Atha zet de inkomsten die ze binnenkrijgt van haar toeristenwerk zoveel mogelijk apart om te investeren in haar missie trips. Ze bezoekt geïsoleerde gebieden op verschillende Molukse Eilanden, en onderzoekt waar de lokale bevolking het meest behoefte aan heeft. Dat kunnen bijvoorbeeld schoolmaterialen zijn, medicijnen, aanvullingen op eenzijdige voeding, voorlichting over hygiëne etc. Vanuit haar christelijke achtergrond verlangt ze ernaar mensen en kinderen te inspireren en hoop te bieden. Dit doet ze samen met een team lokale Molukkers die dezelfde passie en visie delen.

STICHTING GANDONG

Atha Hitijahubessy is dus al jaren projectmatig actief in de regio Molukken. Begin maart 2016 is Stichting Gandong opgericht in Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Met deze stichting zullen Atha’s projecten nog beter ondersteund worden. Het bestuur bestaat uit: Arianne Sipman (voorzitter), Marc Basaur (secretaris) en Myrthe Tenret (penningmeester).

DOEL EN MISSIE

Kansarme inwoners op de Molukken een permanent en persoonlijk perspectief geven en bijdragen aan het verwezenlijken van hun droom. De stichting probeert haar doel onder meer te bereiken door projectmatig bij te dragen aan vermindering van armoede en aanverwante sociale problemen. Op een duurzame manier waarbij de fundamentele waarden van de gemeenschap altijd erkend en geëerd blijven. Ongeacht politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke oriëntatie.

JAARVERSLAG BELEIDSPLAN STICHTING GANDONG 

In onze jaarverslagen en ons beleidsplan geven wij onze werkzaamheden en plannen weer. Lees mee, kijk mee en beleef mee wat de impact is van de activiteiten en projecten die Stichting Gandong jaarlijks kan verwezenlijken dankzij de vele onmisbare organisaties, donateurs en betrokkenen die de Molukken een warm hart toedragen!